Szanowni Państwo

Informujemy, że firma PGB-Polska Sp. z o.o. zakończyła projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Technologia produkcji innowacyjnego systemu mocowań do montażu dociepleń pionowych i poziomych” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-0053/16).

W związku z powyższym wdrożenie nowej technologii pozwala nam poszerzyć portfolio naszych produktów o wyroby kompletnego systemu do montażu dociepleń pionowych i poziomych.

Wszelkich informacji oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe udzieli Państwu dział handlowy pgb Polska Sp z o.o. e-mail: biuro@pgb-polska.com lub telefon +48 (32) 330 26 10.

Koszt projektu: 6 148 545 zł.
Kwota dofinansowania: 2 151 990,75 zł

 
 

Firma pgb-Polska sp. z o.o. realizowala projekt "Zakup nowej linii produkcyjnej w celu wdrozenia nowych produktów". Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2007-2013”; "Regionalny Program Operacyjny Województwa Slaskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby” Poddzialanie 1.2.4 Mikro, male i Srednie Przedsiebiorstwa.

Numer umowy UDA-RPSL.01.02.04-00-008/15-02
Wartosc projektu: 2.797.833,76 zl
Otrzymana kwota wsparcia: 799.985,92 zl

Dzieki otrzymanemu wsparciu udalo sie nam m.in. sfinansowac zakup nowej linii do produkcji kolków do ocieplen, zakup nowej linii do produkcji kolków ramowych fi 8 oraz fi 12.

Informacje zródlowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2007-2013 znajduja sie na stronie www.rpo.slaskie.pl .

 

Nowości

     

Systemu mocowań do montażu dociepleń pionowych i poziomych SMART

Kołki ramowe : SM0RP | SMRPT | SMRPZ | SMRPF | SMRPC

SMART Kotwy chemiczne

W ramach nowego systemu wprowadzane są:  

- kołek z trzpieniem tworzywowym do uniwersalnego zastosowania, przystosowany do montażu różnego typu izolacji w różnych materiałach, element wytwarzany z tworzywa sztucznego.
- kołek hybrydowy z trzpieniem metalowo-tworzywowym do uniwersalnego zastosowania (w zakresie największych grubości izolacji), przystosowany do montażu różnego typu izolacji w różnych materiałach. Trzpień metalowy jest obtryskiwany tworzywem o dobrych właściwościach cieplno-wytrzymałościowych.  Dla obu wyżej wymienionych modeli zakres długości kołków jest w granicach 90~295 mm dla modelu wkręcanego oraz 70~260 mm dla modelu wbijanego.

Wprowadzany do sprzedaży nowy system mocowań zawiera wiele elementów, jednak trzon stanowią kołek z trzpieniem tworzywowym oraz kołek z trzpieniem hybrydowym tj. metalowo-tworzywowym.

Wszelkich informacji oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe udzieli Państwu dział handlowy pgb Polska Sp z o.o. e-mail: biuro@pgb-polska.com lub telefon +48 (32) 330 26 10.

Kołki te są specjalnie zaprojektowane do montażu przelotowego w twardych podłożach jak np. beton czy cegła zarówno pełna jak i perforowana. Kompletny asortyment w ofercie obejmuje długości od 80 do 230 mm. Kołki ramowe dostępne są z  czterema rodzajami wkrętów; z łbem stożkowym z nacięciem na PZ3 oraz T40, z łbem sześciokątnym SW13 oraz z łbem sześciokątnym SW13 z podkładką i dodatkowym nacięciem T40. 

Dzięki specjalnemu hartowaniu wkręty posiadają bardzo dobre osiągi. Koszulka kołka SMART jest wykonana z wolnego od halogenów wysokiej jakości poliamidu PA6. Ograniczona do 70 mm strefa rozporowa zdecydowanie ułatwia instalację.

Wydłużony trzpień oraz specjalna geometria strefy rozpierania sprawia, że kołki te osiągają bardzo dobre wyniki w testach na wyrywanie, doskonale sprawdzają się przy mocowaniu grubych materiałów jak ramy czy drewniane deski.
S-IRP to specjalna bezstyrenowa poliestrowa kotwa chemiczna. Posiada rozszerzoną aprobatę ETA dopuszczającą jej użytkowanie w zarówno suchym jak i mokrym betonie niespękanym (ETA 13/0750) oraz zagłębieniach wypełnionych wodą bez utraty wydajności.

S-IRV to niezwykle wydajna bezstyrenowa vinylestrowa kotwa chemiczna posiadająca aprobatę ETA pozwalającą na montaż w betonie niespękanym  (ETA 13/0749) oraz spękanym (ETA 14/0141). Aprobata ETA obejmuje wszystkie średnice z zakresu od ø8 do ø30 z różnymi głębokościami nawiertów w przypadku montażu w suchym i mokrym betonie oraz zagłębieniach wypełnionych wodą. Kotwa chemiczna może być używana z standardowymi gwintowanymi szpilkami oraz prętami zbrojeniowymi. 

S-IRW to bezstyrenowa vinylestrowa kotwa chemiczna posiadająca te same właściwości co kotwa S-IRV. Unikalna formuła pozwala na zachowanie odpowiedniego czasu utwardzania w warunkach zimowych. Kotwa ta była testowana w warunkach temperaturowych dochodzących do - 26°. 
     

Kotwy pierścieniowe : SMK & SMKI | S-KA

SMART : Program obliczeniowy

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU


Kotwy SMK i SMKI posiadają Europejską Aprobatę Techniczną z opcją 7 dla zamocowań w betonie niezarysowanym. Kotwy pierścieniowe są rozprężnymi kotwami o kontrolowanym momencie obrotowym, służącymi do montażu zarówno w pełnym jak i porowatym betonie. Są ponadto odpowiednie do instalacji średnich i ciężkich zamocowań w twardym podłożu takim jak cegła pełna (max. M8) i kamień naturalny. Kotwy te zapewniają wysokie wartości odporności na wyrywanie i występują w wersji ze stali ocynkowanej (SMK) i stali nierdzewnej (SMKI). Co więcej posiadają 2 dopuszczalne głębokości ustawień, które oferują użytkownikowi dużą wszechstronność.

Kotwy S-KA posiadają Europejską Aprobatę Techniczną z opcją 1 dla zamocowań w betonie zarysowanym i przeznaczone są do mocowania dużych obciążeń. Są zaprojektowane specjalnie dla zamocowań wymagających najwyższego bezpieczeństwa. Kotwy S-KA dostępne są w wersji ze stali ocynkowanej ((S-KA), z ocynkiem ogniowym (S-KAK), stali nierdzewnej A4 (S-KAH), a także ze stali wysokoodpornej na korozję 1.4529 (S-KAH HCR).

pgb-Polska z dumą prezentuje nowy program obliczeniowy do zamocowań SMART oraz kotew chemicznych w betonie. Program oferuje wiele funkcji dla planistów oraz projektantów. Jest łatwy w użyciu.


Projekty są realizowane wg wytycznych SMART ETA, ETAG001 anex C oraz raportów technicznych TR 029.

Raporty obliczeniowe są generowane w postaci dokumentu pdf.

04.07.2017


Zakup urządzeń wielofunkcyjnych drukujących 3 szt.

NAZWA i KOD CPV : 30232100-5 Drukarki i plotery

W związku z realizacją projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dl działania 3.3 Technologie Informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma PGB Polska SP zo.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul Fryderyka Wilhelma Redena 3, NIP 6311982735 został rozstrzygnięty w dniu 30.06.2017 r konkurs ofert, który wygrała firma Konica-Minolta.


     

Projekt UE - Zapytania ofertowe

Projekt UE - Zapytania ofertowe

SMART : Projekt UE - Zapytania ofertowe

19.06.2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W FORMIE KONKURSU

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych drukujących 3 szt.

NAZWA i KOD CPV : 30232100-5 Drukarki i plotery

W związku z realizacją projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dl działania 3.3 Technologie Informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma PGB Polska SP zo.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul Fryderyka Wilhelma Redena 3, NIP 6311982735 zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych drukujących. 

 

12.04.2017 r. Zabrze

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO / POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Dotyczy Zapytania ofertowego / postępowania przetargowego nr 7/2017 na: „wtryskarki poziome, wtryskarki pionowe, manipulator do odbioru wlewka, robot do podawania szpilek metalowych, młyn wolnoobrotowy, taśmociąg do odbioru wlewka, system centralnego podawania tworzyw”,  w ramach wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.02.02 -00-0053/16 pt. „Technologia produkcji innowacyjnego systemu mocowań do montażu dociepleń pionowych i poziomych” 

Szanowni Państwo, 

IInformujemy, że w postępowaniu o zamówienie na wtryskarki poziome, wtryskarki pionowe, manipulator do odbioru wlewka, robot do podawania szpilek metalowych, młyn wolnoobrotowy, taśmociąg do odbioru wlewka, system centralnego podawania tworzyw na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów dokonano oceny otrzymanych ofert i jako dostawcę przedmiotu zamówienia wybrano: Asten Group Sp. z o.o.

Oferentom przysługuje prawo do wglądu w protokół wyboru dostawcy oraz złożenia odwołania od decyzji podjętej przez Komisję Przetargową. Prośby należy składać elektronicznie na adres poczty e-mail: biuro@pgb-polska.com lub osobiście w siedzibie zamawiającego: ul. F. W. Redena 3, 41-800 Zabrze, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, w terminie do 5 dni roboczych od publikacji wyników postępowania.09-03-2017


W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE z działania POIR.03.02.02-00-0053/16 Technologia produkcji innowacyjnego systemu mocowań do montażu dociepleń pionowych i poziomych, zamieszczamy informację o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. 

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych. 

1. Przetarg na

"wtryskarki poziome, wtryskarki pionowe, manipulator do odbioru wlewka, robot do podawania szpilek metalowych, młyn wolnoobrotowy, taśmociąg do odbioru wlewka, system centralnego podawania tworzyw (KOD CPV 42940000-7" z dnia 09.03.2017 

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym. 

Poniżej dokumenty do pobrania: 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy